އަނދިރިފަރާތް

ނަވާރަ ސަތޭކަ ނުވަދިހައިގެ ކުރީކޮޅުގެ އަހަރުތަކުން ދުވަހެކެވެ. ތަރައްގީގެ އަލިކަމާއި ތަމައްދުނުގެ ކުލަތައް ފެންނަމުންދާލެއް ކުޑަޔަކަސް ވަށައިގެން ވަނީ ހިތްހަމަޖެހުމެވެ. ދަރިންގެ ލޯތްބާއި އަވައްޓެރިންގެ އެކުވެރިކަމުން ފުރިގެންވާ […]

ރަށް-ނާމާން-ރޭ

ގިސްލައި ކަރުނަ އަޅަމުން މަންމަ އަހަރެންގެ ބޮލު ފުނާ އަޅައި ނަލަ ހައްދަނީ އެވެ. އިރުއިރުކޮޅުން ކަރުނަތައް ފޮހެލަ އެވެ. ހުވަނދު މަލުގެ ތާސީރުން އެއްވަސް ވެފައިވާ […]

ބަހުގައި

މިއީ ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ތަރިކައިގެ މިއީ ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ތަރިކައިގެ މިއީ ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ތަރިކައިގެ މިއީ ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ތަރިކައިގެ […]